Има три основни начина за включване в Движението, които не се изключват взаимно (можеш да участваш и по трите начина):

1. Участвай с разработки на теми и/или законодателни инициативи.

Ако имаш задълбочени интереси и познания в дадена област; ако имаш желание да направиш проучване на добрите световни практики в същата област; ако можеш да сравниш с българското законодателство и изведеш конкретни предложения за законодателни промени, които да се подкрепят от основните принципи, които сме извели тук – твоето място е при нас.

С писане на статии можеш да участваш и като генератор на “полезните новини”, без гореспоменатите задълбочени интереси и/или познания. Всяка инициатива, независимо от коя организация или човек е формулирана, щом е в синхрон с основните ни принципи – е добре да се включва, макар и просто отразена, без превръщането й в законодателна.

2. Подкрепи с разпространение, диагностициране на проблеми и намиране на краткосрочни решения.

Говори за проекта с твои приятели, познати… Само заедно можем да направим България мястото, което я виждаме в сърцата си. Колкото повече хора се включват, толкова по-възможно е постигането на целите и идеите ни, толкова по-възможно е да се появят хората с идеи и визия. Не е привилегия само на “политическата класа” да има визия за бъдеще и за държавно устройство. Ние се сблъскваме всеки ден с проблемите на администрацията, законите и изпълнението им. Ние и държавата сме едно; ние и политическата класа сме едно; ние и Небето сме едно. Дори и само един от хилядите проблеми да бъде разчепкан и да му бъде намерено решение – е вече постижение на хилядите “ние”. Дори и само да идентифицираш проблем с всичките му подводни камъни – това е първа стъпка за решението му. Но макар да е полезно, последното може да си остане просто диагноза, ако няма човек, който физически да се заеме с решението му, ако няма “потърпевш” с каузата да реши проблема за останалите. Нека не оставяме на другия, а да имаме инициативата, не да спасяваме света, а да генерираме промените тук и сега, малко по малко, капка по капка…

3. Подкрепи инициативата с финансови средства

Всички добри идеи имат нужда от реализация, а това се постига изключително трудно, дори невъзможно, без никакви финансови средства. Голяма част от дейността може да се развива на доброволни начала, с доброволчески интелектуален и професионален труд, но не всичко. Ето дори само наличието на тази уеб платформа изисква някакви средства – минимални на фона на инициативите, които си поставяме за цел да развиваме. Би било прекрасно, ако можем да си позволим създаването на “Център за изследване и внедряване на добрите практики в държавното устройство на Република България”, който Център да работи с капацитет full time работен ден. Това със сигурност би допринесло много за систематичната работа и адекватното разработване на законодателните инициативи, спрямо българската действителност. Докато не участваме пряко в законодателната власт – механизмите за влияние са чрез сигнали и жалби до институции, юридически услуги, медийни участия, граждански обединения и застъпничество. За тези дейности отново се изисква пълноценно внимание и целодневна работа, включително обучения и изграждане на кадри. Ние ще работим и без финансово обезпечение, но ще свършим много повече с такова.

ТВОЯТ принос е Важен!

Бъди сигурен, че оценяваме всяка подкрепа, независимо в какво се изразява тя. Оценяваме и БлагоДарим!
“Съединението прави силата” е девиз на България още от следосвобожденските години неслучайно. Защо съединение, а не обединение? Съединяването оставя свободата на различията и индивидуалността, правейки възможен един общ път, въпреки възможните несъгласия по всички теми. Ако в Народното събрание го забравят, когато законотворят – наше е правото да напомняме и изискваме. А всяко искане се подкрепя с пример! Ние искаме и можем да бъдем позитивният пример за верността на това, забравено в действията ни, послание.